לקסיקון העיצוב
והאדריכלות הישראלי

האנשים והגופים המרכזיים,
המרכיבים לטעמנו את תחום
העיצוב והאדריכלות בישראל.

   
הבמה המרכזית - שליחת טופס
עיתון עיצוב
 
 
אדריכלים ומעצבים החיים ופועלים בעיקר בישראל (ללא הבדל גזע, דת ומין), שיצרו יצירה הראויה לדעתם להיות מוצגת על הבמה המרכזית של היצירה הישראלית - מוזמנים לשלוח את יצירותיהם לפי ההנחיות ובצירוף הטופס המצ"ב. אין הגבלה במספר העבודות שאפשר לשלוח. העבודות שיבחרו על ידי מערכת "עיתון עיצוב", יוצגו על במה זו. התצוגה ללא תשלום.

פרטים אישיים
חובה למלא את פרטיך האישיים.
במקרה של חברה או משרד: חובה למלא פרטים אישיים של איש קשר ואחראי מטעם החברה
ואילו את שם החברה יש לרשום במקום המיועד לכך. פרטיו האישיים של איש הקשר ישארו
חסויים אצלנו ולא יפורסמו, ובפרסומכם יופיע אך ורק השם שרשמתם כשם החברה.
אם לא רשמתם שם של חברה או משרד, יפורסם שם פרטי ושם משפחה בלבד של יוצר העבודה.
לדוגמא: שם המשרד "קוים מתכנני ערים" ירשם במקום בו מצוין "שם החברה" – ויופיע בפרסום.
אדריכל יעקב נווה, שהוא בעל המשרד, חייב למלא את פרטיו האישיים אך שמו לא יופיע כיוצר
העבודה, אלא רק שם המשרד שלו.תחום קטגוריה
ציינ/י את התחום המקצועי אליו שייכת העבודה ששלחת ואת הקטגוריה המתאימה. באפשרותך לשלוח מספר עבודות, לכמה תחומים ללא הגבלה. למשל, מעצב פנים יכול לפרסם עיצוב פנים של חלל בתחום: "עיצוב פנים" שבאתר וגם לפרסם רהיט שעיצב תחת התחום: "עיצוב מוצר" שבאתר.
פרטי העבודה
כתוב/י הסבר קצר ותמציתי לעבודתך. זכור/י, תמונה שווה אלף מילים ואין צורך להכביר במילים מעבר לנתונים ההכרחיים: מה הרעיון. האם זהו פרויקט ממומש או רק הדמיה של קונספט. חומרים, שטח הבניין או החלל, או מידות המוצר. שנת ההקמה או הייצור. תן/י קרדיט מלא לכל מי שהיה שותף לעשיית העבודה: אם היה לך שותף באותה עת, ציין/י את שמו גם אם נפרדתם. אם העבודה נעשתה במסגרת עבודתך כשכיר/ה במשרד או במסגרת לימודיך כסטודנט במוסד לימודי או בהזמנת חברה מסחרית – עליך לקבל את אישורם לפרסום וכמובן, לא לשכוח לציין זאת במפורט. עדיף לתת קרדיט שאינך מחויב/ת בו, מאשר לשגות ולפגוע במי שזכאי לכך.
תמונות
בחר/י עד שלוש תמונות הממחישות היטב את עבודתך. אל תתנו לצילום חובבני לקלקל את הרושם מעבודה משובחת וגם צילום מקצועי אפשר להשביח: לחתוך ולהכניס לתמונה רק מה שחשוב, לצרוב את החפץ המצולם, לרטש ולהעלים פרטים לא רצויים (קווי חשמל, חומרי בנייה). אל תשכח/י שב"חלון ראווה" זה צופה קהל גדול, שהתרשמותו חשובה לך.


 
קרא/י בעיון ואשר/י את פרסום עבודותיך רק לאחר שוידאת שהן עומדות בתנאים שפורטו.
   
פרטים אישיים
חובה למלא את הפרטים המסומנים בכוכבית
מערכת האתר שומרת על סודיות ואינה מעבירה נתונים לגורם שלישי
 
* שם פרטי:
* שם משפחה:
חברה:
* תעודת זהות:
* כתובת:
* טלפון:
* דוא"ל:
אתר:
תחום:
קטגוריה:
פרטי העבודה
* שם העבודה:

תנו הסבר קצר ותמציתי על עבודתכם וכן קרדיט ליוצרים המעורבים ביצירת העבודה (עד 600 תוי דפוס)

* שם הצלם:
תמונות
יש לצרף בין 1-3 תמונות איכותיות בפורמט jpeg צבע RGB רזולוציה 72 dpi.
גודל: רצוי תמונת רוחב: רוחב 447 פיקסלים, גובה 330 פיקסלים.
תמונת גובה: רוחב 447 פיקסלים, גובה 600 פיקסלים.
שם הקובץ כשם העבודה באנגלית בלבד ללא סימני פיסוק ורווחים. לדוגמא: Name1.jpg
* תמונה 1:
תמונה 2:
תמונה 3:

אני מבקש/ת בזה לפרסם את צילומי העבודה באתר "עיתון עיצוב" בכפוף לתנאים הבאים:

אני מצהיר כי הנני היוצר ובעל זכויות היוצרים המלאות על העבודות שאני מגיש כאן לפרסום באתרכם.
אני אחראי מלא ובלעדי לזכאות פרסום החומר באתר, לרבות פרסום טקסטים וצילומים וכן נכונות הקרדיטים שנתתי לצלמים, לבעלי מקצוע או לכל גורם ראוי וזכאי אחר. אני מצהיר שוב מפורשות כי אני אחראי לזכויות פרסום הצילומים המצ"ב.
כתנאי יסודי לפרסום זה, אני מתחייב לשפות ולפצות מיד וללא כל תנאי את בעלי אתר "עיתון עיצוב" בכל מקרה שפרסומי באתר פגע בצד ג'.
במקרה ומסיבה כלשהי לרבות מרשלנות, יחולו השמטה חלקית או מלאה של הפרסום, שיבושים או טעויות, הסב את תשומת לבה של מערכת האתר ע"מ שתתקן זאת ואני מוותר מראש על כל טענת נזק.
מערכת "עיתון עיצוב" מתחייבת לא לעשות שימוש בצילומים שמסרתי מעבר לפרסומם באתר שלה.
מצוין במפורש כי תנאי הפרסום הם רק אלה המצוינים כאן וכל שינוי או תוספת שיעשו רק בכתב ויאושרו על ידי האתר.
במידה והמזמין הנו חברה בע"מ או תאגיד, הרי שהח"מ ערב באופן אישי למילוי כל התחייבויות המזמין לפי הסכם זה.
סמכות השיפוט המקומית בכל מחלוקת בין הצדדים תהיה לבית המשפט בתל אביב.

אני מאשר\ת את התנאים מעל.
 

דינה שהם // עיצוב תקשורת חזותית        בניית אתרים // QualityNet        כל הזכויות שמורות // מתחמי עיצוב בע"מ