הנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצוב

לבחירתכם אפשרות להגיש את עבודתכם ע"ג קאפה (ולא בקובץ דיגיטלי)

כל העבודות מוצגות לשופטים לשיפוט כשהן מודפסות על גבי קאפה, שאנחנו מדפיסים עבורכם מהקובץ הדיגיטלי ששלחתם אלינו.
אם ברצונכם להדפיס את הקאפה בעצמכם ולשלוח אותה אלינו במקום הקובץ הדיגיטלי:
תוכלו לעצב את החומר בחזית הקאפה בצורה הנראית לכם ולא לפי הגריד המחייב בהגשה הדיגיטלית.
הנחיות להגשת העבודה לתחרות למעוניינים להגישה על קאפה:

חצי גיליון אחד בלבד בגודל 70/50 בפורמט רוחבי, מוצמד למצע קפא
ההגשה תכלול: מידע חזותי (צילומים, תכניות, חתכים,המחשות) המאפשר להבין את התכנון והעיצוב.
כמו כן תאור מילולי קצר של התכנון, תפקודו,מטרתו ואת התרומה העיצובית.
ציון פרטיכם: בגב הפורמט, יש לציין - שם האדריכל/ית-המעצב/ת, כתובת, דוא"ל.
כמו כן יש לצרף CD ובו העתק פורמט ההגשה.

הערה: חזית ההגשה צריכה להיות נעדרת סימני זיהוי של המעצב. פאנלים שישאו את שם המעצבים בחזית — יפסלו.
את הקאפה עליכם לשלוח באריזה קשיחה.

כתובת למשלוח בדואר בלבד - אשכול 19 הוד השרון 45343
כתובת למשלוח ידני / שליח בלבד (הקישו על הקישור למפה) - אילת 25 רמת השרון, טל. 03-5401065      הנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצובהנחיות להגשת עבודות בפאנלים לתחרות אות העיצוב