המדריך
עיתון עיצוב  
 
 
roller

d

גיפ 3

אוריין

d

domus

domus

גיפ 4

domus

d

גיפ 14

d

dd

d

dd

domus

d

     
קול קורא לאדריכלים ומעצבים צעירים

תצוגה בתערוכת הייצוג של האדריכלים ומעצבים הצעירים בישראל: "אות העיצוב", היכל התרבות ת"א, 6.4.2016

תערוכת "אות העיצוב" השנתית תתקיים בהיכל התרבות ת"א, ביום 6 באפריל 2016.
לרגל מלאת 11 שנה לתחרות, החליטה ועדת ההיגוי של עמותת "אות העיצוב", לקדם ולעודד באמצעות התערוכה, את עשייתם של היוצרים הצעירים ולהציגם בחתך מייצג ואיכותי של כ-25 יוצרים נבחרים שיוצגו בתערוכה, שתסובסד ע"י העמותה.
מעצבים רלוונטיים מוזמנים להציע את עבודותיהם לתצוגה בתערוכה.
יש להגיש בקשת מועמדות עם תיק עבודות לאימייל ot.haitzuv@gmail.com עד 25.01.16 בלבד
בחירת היוצרים והעבודות אשר יוצגו בתערוכה תעשה לאחר מיון על ידי ועדת ההיגוי ואוצרי העמותה.
יודגש כי אין קשר או זיקה בין בחירת המשתתפים בתערוכה, לבין הליך השיפוט של העבודות בתחרות.
לתערוכה מוזמנים ומשתתפים בין היתר אדריכלים ומעצבי פנים, יזמים, מנכ"לי חברות ציבוריות ופרטיות, משקיעים, יצרנים ואנשי תעשייה, אנשי ציבור ועוד.
התערוכה תזכה לכיסוי תקשורתי, לרבות במגזין DOMUS ישראל. השנה מתקיים האירוע בשיתוף מגזין DOMUS הבינלאומי וצפוי להגיע קהל קניינים, יזמים ועיתונאים מחו"ל.תערוכת הישגי האדריכלים והמעצבים הצעירים בישראל
אות-העיצוב – בשיתוף המגזין הבינלאומי DOMUS, היכל התרבות, ת"א, 6/4/16

תקנון והנחיות כלליות

1. תהליך ולוח זמנים:
הגשת מועמדות להשתתפות בתערוכה - עד 25.01.2016
מיון ובחירת המציגים - 25-31.01.2016
סיור של המציגים באתר התערוכה ומתן הנחיות - פברואר 2016 – מועד יתואם בהמשך
הגשת הדמיות ותכנית של התצוגה לאישור האוצרים - עד 15 במרס 2016
הקמת התצוגה (לאחר אישורה) וחשיפתה בתערוכה - 6.04.2016

2. תכני התצוגה בתערוכה:
התערוכה תציג חתך של היצירה הצעירה בישראל ואת הישגי התחום. מציג בתערוכה יציג מעבודותיו. ישנה העדפה לחומר שהוגש לתחרות אות העיצוב. יש לשים דגש בתצוגה על נושאים כגון מקוריות, חדשנות וייחודיות, תרומת הפרויקט לסביבה והשתייכות למקום, חומרים וטכנולוגיות חדשניות וייחודיות, פרויקטים בעלי תרומה ואמירה חברתית ותרבותית וכיו"ב. ניתן לכלול בתצוגה מידע חזותי (צילומים, פרטים).
יש להגיש הדמייה / רנדרינג בקובץ jpag, pdf של התצוגה המבוקשת, לאישור אוצרי התערוכה, במידת פירוט גבוהה המאפשרת הערכות לתצוגה. את התצוגה אפשר לבנות רק לאחר שהיא אושרה.

3. אופן ואמצעי תצוגה בתערוכה:
המוצגים יוצגו פיזית. המציג רשאי להמחיש את עבודתו כיד הדמיון הטובה עליו, אנו מעודדים תצוגה יצירתית: יצירת מבנים מגבס, עץ, בד, חציר וחומרים אחרים, הדפסת חומר גראפי על משטחי תצוגה וכד'.     
המציג ידאג לשילוט הנושא את שם המציג ושם העבודה. לרשותנו מספר נקודות חשמל מצומצם שינתן במשורה. לרוב המציגים לא תינתן נקודת חשמל. תאורת התצוגה הינה תאורה כללית של האולם. מארגני התערוכה אינם מספקים כל אמצעי תצוגה ו/או ריהוט למעט אלה שצוינו כאן במפורש.
באפשרותכם לשתף פעולה עם חברות מסחריות בבניית התצוגה. בשטח התצוגה שלכם חל איסור מוחלט על הכנסת שמות מסחריים או מיתוג מסחרי כלשהו ללא ידיעתנו ואישורנו. במידה והנכם מעוניינים להיעזר בחברה מסחרית לבניית התצוגה ושהם יקבלו קרדיט בשטח התצוגה נא לפנות לצוות ההפקה, להסדרת הנושא וקביעת דמי ההשתתפות של החברות.

4. שטח התצוגה המוענק למציג:
התערוכה כולה תתפרס ברחבת הפואייה - רחבת הכניסה הפנימית להיכל התרבות. מיקום וגודל התצוגה יקבעו לפי שיקולי אוצרי התערוכה, בהתאם לתוכן התצוגה של המציג. התצוגה חייבת להיות פריסטנדינג. אפשרות תלייה מהתקרה אינה קיימת. מארגני התערוכה ידאגו למערך השילוט הכללי של התערוכה בלבד. המציג רשאי להוסיף שילוט לתצוגה עם שמות המציגים וכל טקסט רלוונטי, להצמיד לעבודתו שילוט נוסף כרצונו  שיישא הסברים נוספים או כל מידע אחר לפי שיקולו ובתנאי שלא יישא שמות מסחריים, אלא באישור מפורש ובכתב של מארגני התערוכה.

5. לוח-זמנים:
משך התערוכה הוא יום אחד, ביום רביעי -6/4/16 מהבוקר ועד חצות.
הקמת התערוכה תתבצע בבוקר האירוע. לתשומת לבכם, שעות ההקמה העומדות לרשותכם הן משעה 07:00 ועד 13:00 בלבד ביום האירוע. יש לקחת בחשבון לוחות זמנים אלו מראש, בעת תכנון המיצג, לא נוכל לאפשר חריגה מלוחות זמנים אלו.  פירוק התערוכה יתבצע בסופו של יום התערוכה עצמו. שעות מדויקות לפירוק יינתנו למציגים בהמשך. על המציגים להקים את התערוכה לפני פתיחתה ולפרק אותה כשהיא פנויה מכל חפץ בהתאם להנחיות. מכולה לסילוק אשפה תעמוד לרשות המציגים.

6. כללי:
עמותת אות-העיצוב תממן את עלויות שכירת שטח התצוגה ופרסומי התערוכה והא יינתן חינם למציגים, למעט דמי הרישום לתחרות אות העיצוב. משתתפים בתחרות אות העיצוב 2016 אשר שילמו דמי רישום, פטורים מתשלום זה.
המציגים יקימו את התצוגה שלהם בעצמם ועל חשבונם וידאגו לכל האישורים הנדרשים, לרבות אישורי מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה, כנדרש על פי חוק. על התערוכה חל ביטוח צד ג' בלבד ועל המציגים לדאוג לביטוח של תצוגתם.
צילום התערוכה לצרכי תיעוד ופרסום תקשורתי ייעשה על-ידי המארגנים, והתמונות ישמשו את המארגנים בלבד.

הנחיות בטיחות
תצוגות אשר מכילות אלמנטים מיוחדים העשויים לסכן אנשים, מחויבות באישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקציה מוסמך לאירועים מסוג זה (המופיע בפנקס המהנדסים תחת מדור מבנים). כניסה להקמה ותחילת הבינוי יתאפשרו רק לאחר שהתקבל אישור ראשוני לתכניות הבינוי, ממהנדס הבטיחות והקונסטרוקציה מטעם המארגן – במידה ועל פי החוק והחלטת המהנדס מטעם המארגן נדרשת בדיקה נוספת בתום הליך הבינוי, תחול העלות על בדיקה זו על המציג.  לתשומת לבכם ולידיעתכם- תצוגה שלא תאושר לפתיחה לקהל הרחב על ידי המהנדס מטעם המארגן לא תוכל להשתתף באירוע והגישה אליה תחסם לקהל, בהתאם להנחיות החוק. יש להתעדכן בהנחיות בטיחות באש, איסור על שימוש בגז ו/או חומרים דליקים ונפיצים לרבות הנחיות בטיחות לגבי סף תקין למי שבונה במה וכו'


קישורים לאירועים קודמים
התמונות להמחשה בלבד ולקוחות מאירועים קודמים ואינן מחייבות את האירוע הבא

קישור לתערוכה האחרונה באוניברסיטת ת"א

קישורים לתערוכה בגני התערוכה

http://design-award.co.il/pics_cat_2.html

http://israelidesign.co.il/magazine_item_2221.html

קישורים לתערוכה בהיכל התרבות

http://www.calcalist.co.il/home/0,7340,L-3905-0-3406209,00.html

http://design-award.co.il/pics_cat_3.html

 בשיתוף
משרד הבנוי והשיכון, מרכז השלטון המקומי, אגוד מהנדסי ערים, איגוד המתכננים בישראל
אגוד ישראלי של אדריכלי נוף, עמותת האדריכלים המאוחדים, אגודת אדריכלי הפנים בישראל
הפקולטה לאדריכלות ובנוי ערים הטכניון חיפה, האקדמיה בצלאל, ביה"ס לאדריכלות
המחלקה לאדריכלות, המרכז האקדמי ויצו חיפה, בי"ס שנקר להנדסה עיצוב ואמנות
 המגזין הבינלאומי לאדריכלות, איטליה DOMUS
 
מלכ"ר ע"ר 580542272

לאתר התחרות:
www.design-award.co.il
טל 03-5401065, פקס 03-5481028 ot.haitzuv@gmail.com


קול קורא לאדריכלים ומעצבים צעירים 1  
        קול קורא לאדריכלים ומעצבים צעירים
לכתבה זו לא התפרסמו תגובות תגובה לכתבה

     
 

דינה שהם // עיצוב תקשורת חזותית        בניית אתרים // QualityNet        כל הזכויות שמורות // מתחמי עיצוב בע"מ